Alma-akademin är en unik spetsutbildning för dig som är ung ledare i civilsamhället.

Sista ansökningsdag 17 maj, vi ser fram emot att läsa din ansökan.

Läs mer ANSÖK!

Aktuellt

Alma-akademin 2015 ställs in

2015-05-27

Alma-akademin 2015 ställs tyvärr in, på grund av att för få unga ledare inom målgruppen har ansökt. För att kunna kvalitetssäkra utbildningen behövs en större grupp med flera perspektiv och bagage. 2015 når inte upp till detta. Initiativorganisationernas ambition och långsiktiga målsättningar kvarstår och därför ser vi detta som ett undantag för 2015. Målsättningarna är: [...] Läs mer »

Seher, Emil, Sara, Erik, Cecilia, Johan kommer, kommer du?

2015-05-17

Målsättningen är att ledaren efter kursen ha fördjupat kunskaperna om hur civilsamhället är uppbyggt och dess logik. Veta hur gemensamma visioner skapas och förankras samt har grundläggande kunskaper inom flera områden som berör nutidens och framtidens utmaningar och behov. Detta görs i nio utbildningsblock som överlappar varandra under hela utbildningen och ramas in med en [...] Läs mer »

Carin, Pa Modou, Maria, Anders, Rebecka, Linnéa, Linus och Kristina kommer, kommer du?

2015-05-16

En av utbildningens mest centrala delar är personlig ledarskapsutveckling där målsättningen är att ledaren har utvecklat sitt personliga ledarskap och känner sig själv bättre, vilket skapat grund för en livslång ledarskapsresa. Varje vecka har vi erfarenhetsutbyte med erfarna ledare från civilsamhället och politiken.  En personlig berättelse utifrån frågeställningen: Utifrån dig vad skulle du vilja nutidens [...] Läs mer »

Emil Källström kommer, kommer du?

2015-05-10

Emil Källström är idag riksdagsledamot och ekonomisk-politiskt talesperson för Centerpartiet. Emil har även i många år varit engagerad och förtroendevald inom Förbundet Vi Unga. Vi kommer besök Emil på riksdagen för ett studie besk men även ha ett personligt erfarenhetsutbyte om ledarskap. Emil svarade på frågan: Varför vill du komma till Alma-akademin? ”Alma-akademin samlar dagens [...] Läs mer »

Sara Haraldsson kommer, kommer du?

2015-05-09

Sara Haraldsson är idag generalsekreterare och grundare av Maktsalongen och började sitt nationella engagemang i elevrådsrörelsen som förtroendevald för Sverige elevråd – SVEA. Sara har även varit vice ordförande för LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Sara kommer besöka Alma-akademin under utbildningsblocket Makt&Normer under titeln Jämställdhet i civilsamhället. Sara svarade på frågan: Varför vill du komma till Alma-akademin? ”Maktsalongens [...] Läs mer »

Johan Welander, kommer du?

2015-05-08

Johan Welander har skrivit boken Idéburen chef och har lång erfarenhet av personal och chefsskap inom det civilsamhället. Johan är idag Chef- och kompetenschef på Rädda Barnen. Johan  besöker Alma-akademin under utbildningsblocket Personal och arbetsgivarskap under titel Att vara idéburen chef. Johan svarade på frågan: Varför vill du komma till Alma-akademin? ”Att förstå hur särart och personal-/HR-arbete hänger [...] Läs mer »

@almaakademin

Följ Alma-akademin

Filmer

Alma-akademin

Tipsa

Min personliga berättelse

Initiativtagare

Alma-akademin är ett initiativ av fyra organisationer med lång erfarenhet av folkbildning och civil samhället.

Alma folkhögskolas verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Alma är en mötesplats för människor som vill utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och en vision där vi sätter människan i fokus.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs drygt 171 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för knappt 7 procent av Sveriges BNP.

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsidé är att ge människor möjligheter att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser. Förbundet erbjuder därför studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar och annan pedagogisk verksamhet. Studieförbundet Vuxenskolan prioriterar områdena kultur, folkhälsa, miljö och social ekonomi. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver också en omfattande internationell verksamhet.

Vi Unga är Sveriges bästa barn- och ungdomsorganisation! Vår verksamhet är oändligt skiftande och våra närmare 300 föreningar sysslar med det unga för tillfället finner vara roligast och mest givande. Alla får bli medlemmar och bilda föreningar inom vårt förbund oavsett vem man är och vad man vill syssla med på sin fritid.